pgAdmin4’ü Ubuntu’ya Yükleme

Ubuntu 20.04’te PostgreSQL Kurulumu (Installing PostgreSQL in Ubuntu 20.04)

$ sudo apt update

$ sudo apt install postgresql

/etc/postgresql/12/main PostgreSQL konfigürasyon default dizin burasıdır.

$ sudo systemctl is-active postgresql

$ sudo systemctl is-enabled postgresql

$ sudo systemctl status postgresql

$ sudo pg_isready

Postgresql sunucusunun istemcilerden gelen bağlantıları kabul etmeye hazır olduğunu doğrulayalım.

PostgreSQL’de Veritabanı Oluşturma (Creating Database in PostgreSQL)

PostgreSQL’de yeni bir veritabanı oluşturmak için PostgreSQL veritabanı kabuğu (psql) programına erişmeniz gerekir. İlk önce postgres sistem kullanıcı hesabına geçin ve psql komutunu aşağıdaki gibi çalıştıralım.

$ sudo su - postgres

$ psql

postgres=#

postgres=# CREATE USER zabbix WITH PASSWORD 'Passw21ird';

postgres=# CREATE DATABASE zabbix;

postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE zabbix to zabbix;

postgres=# \q

PostgreSQL İstemci Kimlik Doğrulamasını Yapılandırma (Configuring PostgreSQL Client Authentication)

PostgreSQL, hangi kullanıcı hesaplarının hangi ana bilgisayarlardan hangi veritabanlarına bağlanabileceğine karar vermek için istemci kimlik doğrulamasını kullanır ve Ubuntu’da /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf konumunda bulunan istemci kimlik doğrulama yapılandırma dosyasındaki ayarlarla kontrol edilir.

$ sudo vi /etc/postgresql/12/main/pg_hba.conf

PostgreSQL, eş, kimlik, parola ve md5 dahil olmak üzere birçok türde istemci kimlik doğrulama yöntemi kullanır.

md5, istemcinin kimlik doğrulama için çift MD5 karma parola sağlamasını gerektirdiğinden en güvenli ve önerilen yöntemdir. Bu nedenle, aşağıdaki girişlerin under yöntemi olarak md5 olduğundan emin olun:

$ sudo systemctl restart postgresql

pgAdmin4’ü Ubuntu’ya yükleme (Installing pgAdmin4 in Ubuntu)

pgAdmin4, Ubuntu depolarında mevcut değildir. pgAdmin4 APT deposundan yüklememiz gerekiyor. Depoyu kurarak başlayın. Depo için ortak anahtarı ekleyin ve depo yapılandırma dosyasını oluşturun.

$ curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

$ sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'

$sudo apt install pgadmin4

Yukarıdaki komut, web modunda pgadmin4-web uygulamasını sunmak için Apache2 web sunucusu da dahil olmak üzere çok sayıda gerekli paketi kuracaktır.

Kurulum tamamlandıktan sonra, sistemi web modunda çalışacak şekilde yapılandırmak için pgdmin4 ikili paketi ile birlikte gelen web kurulum komut dosyasını çalıştırın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi bir pgAdmin4 oturum açma e-postası ve parolası oluşturmanız istenecektir.

Bu komut dosyası, Apache2’yi, WSGI modülünün etkinleştirilmesini ve pgAdmin uygulamasının web sunucusunda pgadmin4’e bağlanacak şekilde yapılandırılmasını içeren pgAdmin4 web uygulamasına hizmet edecek şekilde yapılandıracaktır, böylece ona şu adresten erişebilirsiniz:

http://SERVER_IP/pgadmin4

$ sudo systemctl restart apache2

$ sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

pgAdmin4 Web Arayüzüne Erişme (Accessing pgAdmin4 Web Interface)

pgAdmin4 uygulamasına erişmek için web tarayıcınızda http://SERVER_IP/pgadmin4 şeklinde yazarak erişebilirsiniz.

Oturum açma sayfası yüklendiğinde önceki adımda oluşturduğumuz email adresi ve password ü giriş yaparak uygulamamıza giriş yapıyoruz.

Başarılı bir giriş yaptıktan sonra, pgAdmin4 web uygulamasının dashboard ekranında bağlantı kuracağınız sunucuyu eklemek için “Add New Server” seçerek ilerliyoruz.

Gelen ekranda Register-Server > General ekranında Name, Server group, Comments boşluklarını doldurarak Connection kısmına geçiyoruz.

DB’nin bulunduğu sunucu adı yada ip, port numarası, maintenance server, username, password boşlukları durdurularak bağlantı için Save yaparak ilerliyoruz.

Database, sunucu ve client kimlik doğrulamaları uygun olduğu zaman aşağıdaki gibi dashboard gelmektedir.

PostgreSQL database yönetimi için, pgAdmin4 Web uygulamasıyla kolaylıkla kullanabilirsiniz. Detaylı doküman ve kullanımı için PostgreSQL 12 ve pgAdmin4 linklerinden ulaşabilirsiniz.

Vakit ayırıp yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.

Başka yazımda görüşmek dileğiyle…

You may also like...

Bir yanıt yazın